Vážený obchodný partner,


Zastupujeme spoločnosť DEMO P.A. s.r.l. Taliansko, ktorá sa už 11 rokov špecializuje na výrobu vysoko efektívneho ochranného nárazového systému, ktorý účinne zabraňuje zničeniu výrobných zariadení, stien, dverí, atď. pri nárazoch dopravnými prostriedkami alebo nešetrným zaobchádzaním, ale spĺňa aj náročné podmienky kladené v prevádzkach na hygienu a sanitáciu. Je samozrejmé, že aj zabraňuje poškodeniu dopravných prostriedkov.


     Našimi zákazníkmi sú spoločnosti naprieč všetkých odvetví priemyslu, najmä farmaceutické, potravinárske, logistické, atď. kde vďaka použitiu techno polymérnych materiálov a ich inovácií sme dosiahli to, že naše produkty sú vysoko odolné, vhodné a vždy v súlade s aktuálnymi hygienickými a pracovnými nariadeniami a normami.  Existuje veľa výhod techno polymérových zábran nad zábranami z nerezu alebo železa. Máme za to, že naše zábrany sú najďalej vo vývoji, ako najúčinnejšie chrániť pred zničením. Široká škála našich zábran uspokojí všetky najväčšie požiadavky na ochranu pred poškodením od jednoduchých nákupných vozíkov, cez paletové vozíky až po kamióny.




" Môžete nás ohnúť, nikdy však zlomiť !! "